Egyenlőtlenségnek nevezzük azt a két kifejezést, amely relációs jellel van összekapcsolva. Azt a két kifejezést, amely relációs jellel van, összekapcsolva egyenlőtlenségnek nevezzük.

Два вирази, з’єднані знаком нерівності, називають нерівністю.

Приклад застосування терміна в українській мові

Чи є числовою нерівністю запис 4 + 2 ≠ 4 · 2?