Gúla – egy olyan mértani test, amelynek alapja egy sokszög, az oldalai pedig olyan háromszögek, amelyeknek közös a csúcspontjuk.

Пірамíда – геометричне тіло, основою якого є многокутник, а бічні грані – трикутники, що мають спільну вершину.

Приклад застосування терміна в українській мові

Бічними ребрами піраміди є відрізки, які сполучають її вершину з вершинами основи.