Імено́вані чи́сла – це числа, які отримуємо при вимірюванні величин.

Nevezett szám – az a szám, amelyet a mennyiségek mérésekor kapunk.

Приклад застосування терміна в українській мові

Додавання і віднімання іменованих чисел можливе лише якщо вони записані в однакових одиницях вимірювання: 4 дм – 8 см = 40 см – 8 см = 32 см.