A két pont közötti távolság azonos az e két pontot összekötő szakasz hosszával. Ez a legrövidebb távolság, amelyen keresztül el lehet jutni az egyik pontból a másikba.

Відстань між двома точками – довжина уявного відрізка, кінцями якого є ці точки. Найкоротший шлях, яким можна дістатися з однієї точки в іншу.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Підставивши в цей вираз довжини відрізків AC та BC, виражені через координати точок A та B, отримаємо формулу для обрахунку відстані між точками на площині.
2. Що називають відстанню між точками A і B?