Kétjegyű szám – az a szám, amely két számjegyből (jelből) áll.

Двоцифро́ве число́ – це число, для запису якого використовують дві цифри.

Приклад застосування терміна в українській мові

До двоцифрових чисел належать: 10, 11…20, 21…30, 31…40…99. ще називають десятками, або числами другого розряду.