Якщо точки А і В сполучити прямою лінією, то утвориться відрізок, де А і В – кінці цього відрізка. Кінці відрізка підписують двома великими латинськими буквами.

Ha az A és B pontokat egy vonallal összekötjük, akkor ez a vonal egy olyan szakaszt alkot lesz, amelynek az A és B pontok a végpontjai. A szakasz végpontjait két latin nagybetűvel jelölik, amelyek a szakasz nevét képezik.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб виміряти відрізок за допомогою лінійки з поділками, треба один кінець відрізка (лівий) сумістити з поділкою, яка позначена числом 0.