Kivonás – egy olyan számtani művelet, amely bizonyos számú egységgel csökkenti a számot (a fordítottja az összeadás).

Віднімáння – це арифметична дія, що полягає у зменшенні числа на певну кількість одиниць (обернена дія до дії додавання).

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо предмети забирають (вилучають) і отримують менше число, то таку дію називають відніманням.