Куб – це правильний багатогранник, кожна грань якого є квадратом.

Kocka – egy olyan soklap, amelynek minden oldala négyzet.

Приклад застосування терміна в українській мові

У куба є 12 ребер, 8 вершин і 6 рівних граней, кожна з яких – квадрат.