Кýля – це геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо його діаметра.

Gömb – egy olyan mértani alakzat, amelyet úgy hozhatunk létre, hogy a kört az átlója körül elforgatjuk.

Приклад застосування терміна в українській мові

Поверхня кулі називається сферою.