Кут – це геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки.

Szög – egy olyan mértani alakzat, amelyet egy közös pontból kiinduló két félegyenes alkot.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кути вимірюють у градусах. Для вимірювання кутів використовують транспортир.