Ма́са – величина, що вказує на вагу предмета.

Tömeg – olyan mennyiség, amely egy tárgy súlyát jelzi.

Приклад застосування терміна в українській мові

Масу визначають зважуванням.