Матема́тика – наука про числа, цифри, співвідношення між ними, геометричні фігури та їх розташування у просторі.

Matematika – a számokkal, a számjegyekkel, a köztük lévő kapcsolatokkal, a mértani alakzatokkal és azok térbeli elhelyezkedésével foglalkozó tudomány.

Приклад застосування терміна в українській мові

Під час вивчення математики ви дізнаєтеся також про геометричні тіла.