Многокутник – це геометрична фігура, утворена на площині замкнутою ламаною лінією.

Sokszögnek nevezzük azt a mértani alakzatot, amelyet egy zárt töröttvonal hoz létre a síkban.

Приклад застосування терміна в українській мові

З усіх многокутників трикутники мають найменшу кількість сторін.