Натурáльні чи́сла – це числа, які використовують при лічбі.

Természetes számok – azok a számok, amelyeket a számolás során használunk.

Приклад застосування терміна в українській мові

Найменше натуральне число – це 1, а найбільшого натурального числа не існує.