Натурáльний ряд чи́сел – це натуральні числа, записані так, що кожне наступне число на одиницю більше від попереднього.

Természetes számsor – ez a természetes számok sora, amelyben a következő szám mindig 1-gyel nagyobb az előző számnál.

Приклад застосування терміна в українській мові

Першим числом натурального ряду є число 1.