Усі натуральні числа, записані в порядку зростання, утворюють ряд натуральних чисел, або натуральний ряд. Першим числом натурального ряду є число 1.

A természetes számok sorának vagy természetes számsornak nevezzük azt a számsort, amelyben növekvő sorrendben fel van írva minden természetes szám.

Приклад застосування терміна в українській мові

У натуральному ряду за кожним числом слідує ще одне число, яке більше за попереднє на одиницю.