Összeadás – olyan számtani alapművelet, amely a természetes számot több egységgel növeli.

Додавáння – арифметична дія, яка полягає у збільшенні натурального числа на декілька одиниць.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо предмети об’єднують (приєднують) і отримують більше число, то таку дію називають додаванням.