Периметр – сума довжин усіх сторін многокутника.

Kerület – a sokszög oldalhosszainak az összege.

Приклад застосування терміна в українській мові

Позначимо довжини суміжних сторін прямокутника буквами a і b. Тоді формула периметра прямокутника матиме такий вигляд: