Якщо одночасно виконуються дві умови x>a ( ≥ ) та x<b ( ≤ ), тоді можна записати замість двох нерівностей одну подвійну нерівність a<x<b. Подвійна нерівність читається з середини: x більше a, але менше b.

Amikor egyidejűleg két feltétel is teljesül x>a ( ≥ ) és x<b ( ≤ ), akkor a két egyenlőtlenség egy kettős egyenlőtlenség formájában is felírható a<x<b. A kettős egyenlőtlenségeket középről kezdjük el leolvasni, vagyis az x nagyobb az a-nál, de kisebb a b-nél.

Приклад застосування терміна в українській мові

Числа 3 і 8 називають крайніми членами подвійної нерівності, а число 6 – середнім членом подвійної нерівності.