Прямоку́тний паралелепі́пед – це геометрична фігура, яка має шість граней, кожна з яких – прямокутник.

Derékszögű paralelepipedon – egy olyan mértani alakzat, amelynek hat lapja van és minden lapja téglalap.

Приклад застосування терміна в українській мові

Який чотирикутник лежить в основі прямокутного паралелепіпеда?