Два відрізки називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Рівні відрізки мають рівні довжини.

Két szakaszt egyenlőnek nevezünk akkor, ha egymásra helyezve őket, egybeesnek. Az egyenlő szakaszoknak egyenlő a hosszúságuk.

Приклад застосування терміна в українській мові

Сума довжин двох рівних відрізків АВ і СD 18 см. Яку довжину має кожний з них?