Рівнобéдрений трикýтник – трикутник, який має дві рівні сторони.

Egyenlőszárú háromszög – olyan háromszög, amelynek két oldala azonos hosszúságú.

Приклад застосування терміна в українській мові

Який трикутник називають рівнобедреним?