Рівносторóнній (пра́вильний) трикýтник – трикутник, у якого всі сторони рівні.

Egyenlő oldalú háromszög – az a háromszög, amelynek minden oldala egyenlő.

Приклад застосування терміна в українській мові

Який трикутник називається рівностороннім?