Розподі́льний зако́н ді́лення відно́сно додава́ння: щоб розділити суму на число, відмінне від нуля, потрібно кожний доданок розділити на це число, а потім додати одержані частки.

Az osztás összegre vonatkozó széttagolási törvénye: ahhoz, hogy egy összeget elosszunk egy nullától eltértő számmal, elegendő az összeadandók mindegyikét elosztanunk ezzel a számmal, és a kapott hányadosokat összeadni.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом ділення відносно додавання?