Розподі́льний зако́н мно́ження відно́сно додава́ння: щоб помножити суму двох чисел на число, достатньо кожний доданок помножити на це число, а потім отримані добутки додати.

A szorzás összeadásra vonatkozó széttagolási törvénye: ahhoz, hogy két szám összegének valamilyen számmal való szorzatát meghatározzuk, elegendő az összeadandókat megszoroznunk ezzel a számmal, majd a kapott eredményeket összeadnunk.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом множення відносно додавання?