Розподі́льний зако́н мно́ження відно́сно відніма́ння: щоб помножити різницю двох чисел на деяке число, треба зменшуване і від’ємник помножити на це число й отримані добутки відняти.

A szorzás kivonásra vonatkozó széttagolási törvénye: ahhoz, hogy két szám különbségének valamilyen számmal való szorzatát meghatározzuk, elegendő a kisebbítendőt és a kivonandót ezzel a számmal megszoroznunk, majd kivonni őket egymásból.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом множення відносно віднімання?