Розв’яза́ти рівня́ння – це знайти числове значення змінної, при якому виконується рівність.

Az egyenletet megoldani – annyit jelent, hogy meghatározzuk azt az ismeretlen számot, amely igazzá teszi az egyenlőséget.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб розв’язати рівняння, користуються алгоритмом розв’язування рівнянь.