Розв’язати рівняння – це означає знайти всі його корені або переконатися, що їх взагалі немає. Часто корінь рівняння називають розв’язком рівняння.

Az egyenlet megoldani azt jelenti, hogy meghatározzuk az összes gyökét, vagy meggyőződünk arról, hogy nincs gyöke. Az egyenlet gyökét gyakran az egyenlet megoldásának is nevezik.

Приклад застосування терміна в українській мові

Є безліч розв’язків рівняння x - x = 0.