Кут – це геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки, що називається вершиною кута. Промені називаються сторонами кута.

Szögnek nevezzük az az alakzatot, melyet egy közös pontból kiinduló két félegyenes alkot.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб виміряти кут, сумістимо його вершину з центром транспортира так, щоб одна зі сторін кута пройшла по лінійці. Тоді штрих на шкалі, через який пройде друга сторона, укаже градусну міру (величину) цього кута.