Сýма – результат дії додавання двох або більше доданків.

Összeg – a két vagy több szám összeadása révén kapott eredmény.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо до 1-го доданка додати 2-й доданок, то отримаємо суму.