Сторони прямокутника, які мають спільну вершину, називають сусідніми сторонами прямокутника.

A téglalap szomszédos oldalainak nevezzük azokat az oldalakat, amelyeknek van közös csúcspontja.

Приклад застосування терміна в українській мові

Периметр прямокутника дорівнює 34 см, а одна із його сторін – 12 см. Знайдіть довжину сусідньої сторони прямокутника.