Szögnek nevezzük azt az alakzatot, amelyet két, közös kezdőpontú félegyenes alkot.

Фігуру, утворену двома променями, які мають спільний початок, називають кутом.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кути, як і відрізки, можна вимірювати.