Szorzótényezők – azok a számok, amelyeket összeszorzunk.

Мнóжники – числа, які перемножують.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо один із множників збільшити або зменшити в кілька разів, то їхній добуток збільшиться або зменшиться у стільки само разів.