Tompaszögnek nevezzük azt a szöget, melynek fokmértéke több mint 90°, de kevesebb, mint 180°.

Кут, градусна міра якого більша за 90°, але менша від 180°, називають тупим.

Приклад застосування терміна в українській мові

Не існує трикутника із двома тупими кутами.