Tört – ez két természetes szám hányadosa, ahol a számláló lesz az osztandó, a nevező pedig az osztó. Törteknek nevezzük az alábbi típusú számokat: , , .

Дріб – це частка двох натуральних чисел, де чисельник – ділене, а знаменник – дільник. Дробами називають числа виду , , .

Приклад застосування терміна в українській мові

Дробом є одна чи декілька частин цілого.