Трицифрóве число́ – це число, для запису якого використовують три цифри.

Háromjegyű szám – az a szám, amelynek a leírásához három számjegy felhasználása szükséges.

Приклад застосування терміна в українській мові

У всіх трицифрових чисел з’являється новий розряд (третій) – сотні.