Верши́на кута́ – це точка, з якої проведені промені, що утворюють кут.

A szög csúcsa – az a pont, ahonnan a szöget alkotó félegyenesek kiindulnak.

Приклад застосування терміна в українській мові

Назва кута може позначатися однією буквою або трьома. Якщо назву кута записано трьома буквами, то букву, що позначає вершину кута, записуємо посередині.