Кінці ланок (відрізків) ламаної називають вершинами ламаної лінії.

A töröttvonal éleinek (szakaszainak) végpontjait a töröttvonal csúcspontjainak nevezzük.

Приклад застосування терміна в українській мові

Точки A, B, C, D, Eвершини ламаної ABCDE, точки A і E – кінці ламаної, а відрізки AB, BC, CD, DE – її ланки.