Від'є́мник – другий компонент віднімання. Це число, яке віднімають від зменшуваного.

Kivonandó – a kivonás második összetevője, az a szám, amelyet kivonunk kisebbítendőből.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти невідоме значення від’ємника, треба від зменшуваного відняти різницю.