Якщо початкова та кінцева точки ламаної збігаються, тоді таку ламану називають замкненою.

Ha a töröttvonal kezdő és végpontja egybeesik, akkor ezt a töröttvonalat zárt töröttvonalnak nevezzük.

Приклад застосування терміна в українській мові

Для замкнених ламаних назву можна починати з будь-якої вершини.