Змéншуване – перший компонент дії віднімання; число, від якого віднімають.

Kisebbítendő – a kivonási művelet első tagja, amelyből elveszünk.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.