Змі́нна – це літера, яку використовують у буквених виразах.

Változó – egy olyan betű, amelyet a szöveges kifejezésekben használunk.

Приклад застосування терміна в українській мові

Зазвичай змінні позначають малими літерами латинського алфавіту.