Зна́чення числово́го ви́разу – це частина прикладу, яка розташована після знака «=».

A számkifejezés értéke – a példa azon része, amely az egyenlőségjel «=» után áll.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо в числовому виразі виконати всі дії, то дістанемо число, яке називається значенням числового виразу.