Cześć!

To polsko-ukraiński słownik szkolnej terminologii matematycznej.

Możecie szukać potrzebnego słowa, wprowadzając kilka pierwszych liter w polu wyszukiwarki, lub szukać terminu według klasy.
1-4 klasy 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 klasa 9 klasa 10 klasa 11 klasa
Opracowano w wydawnictwie "Bukrek"
Niniejszy materiał powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii. Za treść projektu odpowiada wyłącznie wydawnictwo „Bukrek” i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii.

Tłumaczenie na język polski Tomasz Kałuski

Redaktor merytoryczny Łucja Kowalska

Kierownik projektu, programista, magister matematyki stosowanej i psychologii, Serhij Maksymec

Słownik wykorzystuje terminy i definicje z podręczników matematyki, które zostały wydane ze środków państwowych i przetłumaczone na języki mniejszości narodowych. Materiał odpowiada Państwowemu Standardowi Podstawowego Szkolnictwa Średniego.