Приклад застосування терміна в українській мові

Ти́сячний – порядковий числівник числа тисяча.