Приклад застосування терміна в українській мові

П’ятдеся́тий – порядковий числівник числа п’ятдесят.