Ар – це одиниця виміру, яка дорівнює площі квадрата зі стороною 10 м.

Ar – jednostka miary, która równa jest polu kwadratu o boku 10 m.

Приклад застосування терміна в українській мові

Земельна ділянка, засаджена фруктовими деревами, має площу 6 арів, або 6 соток.