Бу́квений ви́раз – запис, складений із букв, чисел, знаків арифметичних дій і дужок. Буквений вираз також називають виразом зі змінною.

Wyrażenie literowe – zapis, który składa się z liter, liczb, znaków działań arytmetycznych i nawiasów. Wyrażenie literowe nazywane jest również wyrażeniem ze zmienną.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти значення буквеного виразу, потрібно підставити у вираз числове значення букви і виконати обчислення.