Час – це величина, яка означає тривалість події.

Czas – wielkość określająca długość trwania wydarzenia.

Приклад застосування терміна в українській мові

Такі одиниці вимірювання часу як рік, місяць і доба пов’язані з обертанням небесних тіл.