Цифри – це спеціальні знаки, за допомогою яких записують натуральні числа.

Cyfry – specjalne znaki, za pomocą których zapisujemy liczby naturalne.

Приклад застосування терміна в українській мові

Цифр є десять: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.